LHS Boys v Alcovy 021014

LHS Boys v Alcovy 021014

WGHS v GWA 021814

WGHS v GWA 021814

LHS Varsity Girls v Winder 030414

LHS Varsity Girls v Winder 030414

LHS Varsity Boys v Winder 030414

LHS Varsity Boys v Winder 030414

LHS Varsity Boys v Duluth 030714

LHS Varsity Boys v Duluth 030714

MAHS @WGHS 031914

MAHS @WGHS 031914

LHS Varsity Boys v Cedar 032514

LHS Varsity Boys v Cedar 032514

LHS Varsity v Newton and Senior Night 040314

LHS Varsity v Newton and Senior Night 040314